Aan de buitenschoolse groepen wordt ook veel aandacht besteed. De leidsters geven het goede voorbeeld in woord en daad. Ze geven kinderen de kans om zich waarden en normen eigen te maken door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen.

Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken. Door vanuit één lijn te werken ontstaat er saamhorigheid in het team. Dit biedt de kinderen structuur, duidelijkheid en vertrouwdheid.

 

De kikker staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen en dit geldt ook voor de BSO.

Kinderdagverblijf de Kikker wil kwalitatief goede buitenschoolse opvang bieden. Het is voor de kinderen belangrijk dat zij de BSO ervaren als vrijetijdsbesteding. Te veel nadruk op georganiseerde activiteiten betekent dat een kind niet meer leert om zichzelf te vermaken. Anderzijds biedt een aanbod van uitsluitend vrij spel te weinig uitdaging. Kinderen willen graag iets nieuws leren. Ze spelen ook graag gezelschapsspelletjes in hun vrije tijd. De BSO streeft ernaar om hierin een zo goed mogelijk evenwicht te vinden.

We bieden tevens elke week een uur mindfullnes aan voor een ieder die daar aan mee wilt doen en een uur per week dans, veel kinderen hebben de kans niet om naar een clubje te gaan en daarom heb ik een clubje in huis gehaald. Wij zijn van mening dat kinderen ontspanning nodig hebben om beter te functioneren. Naast alle gezelligheid moeten ze natuurlijk ook hun huiswerk maken. Hier op de Antillen hebben de kinderen helaas heel veel huiswerk ze zijn vaak dik 2 uur bezig zodra ze in groep 5 en hoger zitten. We zorgen ervoor dat hun huiswerk in orde is en leren ze dan ook vooruit te plannen zodat ze tijd kunnen over houden voor hun clubjes als ze die hebben. Groepen 1 tot en met 4 is ook al bezig met huiswerk we helpen ze dan met de taken vanuit school bijv: knip opdrachten, woordenschat, wiskundig rekenen en of kleur opdrachten. Zijn ze klaar met hun opdrachten gaan ze op een leuke manier nog oefenen daar waar ze zwak zijn, bijv: tel oefeningen vooral terug tellen, kleuren, maar ook grove motoriek balanceren, springen, hinkelen enz

In de begeleiding van de kinderen en het aanbod aan activiteiten wordt telkens rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. Door kinderen te observeren en veel met hen en hun ouder(s)/verzorger(s) te communiceren, weet de leidster wat er in een kind omgaat, zodat hij of zij daarop kan inspelen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij specifieke leeftijdskenmerken van de groep, zoals groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s