Visie op kinderen en hun ontwikkeling en kinderopvang: Visie van kinderdagverblijf de KIKKER op kinderen en hun ontwikkeling. Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een huiselijk sfeertje en een pedagogisch klimaat waar ruimte is…

Pedagogisch beleid: Emotionele veiligheid.De basis van al het handelen van onze vaste leidsters is het bieden van een gevoel van veiligheid aan de kinderen. Wij zullen zorgvol omgaan met de emoties van de kinderen, door begrip te tonen en troost te bieden.

Voor de BSO hanteren we de volgende pedagogische uitganspunten: 1.We bieden een veilige basis voor kinderen met vaste leidsters per leeftijdsgroep. 2.Kinderen en leidsters gaan met respect met elkaar om. Ook het respect voor elkaars geloof en levenswijze is hierbij belangrijk.

Aan de buitenschoolse groepen wordt ook veel aandacht besteed. De leidsters geven het goede voorbeeld in woord en daad. Ze geven kinderen de kans om zich waarden en normen eigen te maken door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen. Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken. Door vanuit één…